Cổ vật thủy tinh nói gì về văn hóa đời sống thời tiền sử

Thủy tinh có mặt ở thế giới loài người cách đây khoảng 2000 năm trước công nguyên và đã tạo nên một nền văn hóa đời sống mới trong con người.

Thời kỳ đồ đá với những vật liệu thô sơ chủ yếu phục vụ cho săn bắt hái lượm, khi thủy tinh bắt đầu xuất hiện nó mở ra một thời kỳ công nghệ mới cho thế giới loài người thời bấy giờ. Thủy tinh ứng dụng nhiều trong đời sống và sản xuất như làm các vật dụng trong gia đình, chai lọ, đồ dùng,…Hiện nay thủy tinh được biến đổi ngày một phong phú và đa dạng nhờ công nghệ gia công vật liệu ngày càng phát triển, nhiều vật trang trí nhà cửa, bóng điện được cải tạo từ thủy tinh hết sức bắt mắt…

Kết quả hình ảnh cho cổ vật thủy tinh

Trong các thời kỳ tiền sử, thủy tinh được tạo ra một cách tự nhiên nhờ dung nham núi lửa được con người sử dụng làm những vật liệu săn bắt như dao, hoặc để tự vệ trước kẻ thù hay thú dữ. Có thể nói, sự xuất hiện của các vật liệu thủy tinh cải tiến quá trình sản xuất và lao động của tổ tiên loài người, thay thế những vật liệu bằng đá và thúc đẩy đời sống hơn.

Ngày nay thủy tinh cổ được trưng bày hầu khắp các bảo tàng ở New York, thu hút sự quan tâm của con người, các nhà khảo cổ và những nhà khoa học nghiên cứu nguồn gốc con người. Đây là một tư liệu quý trong quá trình hình thành và phát triển lịch sử loài người, giúp con người nhìn lại quá trình tiến hóa và bổ sung vào tri thức nhân loại một lượng kiến thức lớn về lịch sử. Các cổ vật thủy tinh cho thấy đời sống tinh thần ngày một phong phú của tổ tiên loài người, từ đó kết luận được sự tiến bộ văn minh ngày nay đã thay đổi thế giới cổ một cách triệt để.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *