Cổ vật thủy tinh nói gì về văn hóa đời sống thời tiền sử

Thủy tinh có mặt ở thế giới loài người cách đây khoảng 2000 năm trước công nguyên và đã tạo nên một nền văn hóa đời sống mới trong con người. Thời kỳ đồ đá với những vật liệu thô sơ chủ yếu phục vụ cho săn bắt hái lượm, khi thủy tinh bắt đầu … Continue reading Cổ vật thủy tinh nói gì về văn hóa đời sống thời tiền sử